Dorota Szczygieł

Specjalizacja:
Ekspert ds. funduszy unijnych
Ekspert:
Kompleksowej obsługi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, głownie funduszy unijnych.
Doświadczenie:
7 lat
Email:
firma@ruccolpublicrelations.pl
Telefon:
725-072-340

Doświadczenie

Z wykształcenia administratywista z 10-letnim stażem, nadal praktykująca w samorządzie terytorialnym.

Z pasji, ekspert ds. funduszy unijnych i audytor z 7-letnim doświadczeniem zawodowym, członek zrzeszenia przedsiębiorców, ekspert w stowarzyszeniu Dotacje Unijne Polska ( 34 tys. aktywnych członków).

Od 2017 roku realizuje projekty dla potencjalnych Beneficjentów z całego świata, zaczynając od szczególnej analizy firmy Klienta, która pozwala na sprecyzowanie ścieżki w kierunku finansowania zewnętrznego.

Zajmuje się kompleksową obsługą pozyskiwania środków zewnętrznych. W większości z funduszy unijnych.

Działa na terenie Unii Europejskiej, Europy i świata. Z racji gamy produktów zewnętrznego finansowania i ich źródeł, nie sposób jest określić wachlarza usług. Praktykuje metodę współpracy na podstawie zlecenia, audytu i zlecenia oraz w formie doradczo- szkoleniowej. Wszystkie metody dają Klientowi końcowy efekt- finansowanie zewnętrzne. Metoda pracy dostosowana jest do projektu i odbiorcy. Skuteczna praca ze specjalistami w każdej branży, pozwala na zoptymalizowanie kosztów pracy dla Klienta lub/i przekierowanie ich w formie zwrotnej przy realizacji projektów szkoleniowo- doradczych.

Reprezentuje wielu Klientów w negocjacjach z Instytucjami Finansującymi. Pracuje z jednostkami budżetowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Pracuje zgodnie z systemem zarzadzania jakością w zakresie zdolności do ciągłego dostarczania usług, spełniających wymagania klientów, zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 9001:2015-10.