tomasz zakrzewski 1

Tomasz Zakrzewski

Specjalizacja:
Ekspert ds obronności i bezpieczeństwa, Infrastruktury Krytycznej i projektów kosmicznych
Ekspert:
ds. Obronnych Komisji Europejskiej
Doświadczenie:
20 Lat
Email:
tomasz.zakrzewski@managerbusinesshub.pl
Telefon:
602-358-500

Doświadczenie

W latach 1982 – 2000 pełnił zawodową służbę wojskową w Siłach Zbrojnych RP na różnych stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Brał udział w misjach zagranicznych i uczestniczył w przygotowaniach wejścia naszych Sił Zbrojnych do struktur NATO.

Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych m.in. w firmach Alcatel, L-3 Communications, SAAB, współpracował też z firmami polskimi z obszaru telekomunikacji, IT i bezpieczeństwa – Millennium Communications SA, Grupa Noma, Biatel SA, Mawilux S.A.
Był członkiem zespołu przygotowującego EURO 2012 w Polsce w zakresie bezpieczeństwa.
Od początku 2014 do października 2016 roku był związany z firmą Thales Polska/Thales Group.
Od października 2017 niezależny ekspert ds. Obronnych Komisji Europejskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu oraz realizacji innowacyjnych wdrożeń z zakresu obronności oraz bezpieczeństwa dla takich klientów jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, instytucje rządowe. Specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach dla lotnictwa, zintegrowanych systemach bezpieczeństwa, technologiach specjalnego przeznaczenia, pojazdach specjalnych dla służb mundurowych, systemach łączności i radiolokacji, ochrony infrastruktury krytycznej i cybersecurity. Koordynuje projekty współpracy z polskimi partnerami przemysłowymi oraz środowiskiem naukowym w ramach programów modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Tomasz Zakrzewski jest ekspertem w branży zbrojeniowej, specjalizującym się w zagadnieniach związanych z technologiami wojskowymi, obronnymi, systemami lotniczymi oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa cywilnego. Chętnie podzieli się eksperckim komentarzem na temat bieżących wydarzeń branżowych, trwającej modernizacji Sił Zbrojnych RP, innowacyjnych wdrożeń w Polsce. Tomasz Zakrzewski posiada specjalistyczną wiedzę w następujących obszarach:

I. Obronność

 • Komentarze dotyczące rynku obronnego w Polsce i na świecie; budowanie polskiego potencjału obronnego – bieżące zagadnienia i decyzje o zamówieniach podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, otoczenie prawne i kierunki rozwoju; trendy w ofercie produktowej dla obronności.
 • Współpraca z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi: program Research & Technology – programy nastawione na zacieśnienie relacji z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju oraz wspólny rozwój technologii i produktów eksportowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa, lotnictwa i technologii kosmicznych; projekt Centrum Badawczego i polskich ośrodków naukowych.
 • Modernizacja Sił Zbrojnych RP – współpraca z polskim przemysłem w produkcji dla sektora obronnego; transfer technologii; oferta firm zagranicznych w programach modernizacji Sił Zbrojnych RP.

II. Lotnictwo

 • Systemy obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej.
 • Zarządzanie ruchem lotniczym; urządzania i systemy telekomunikacji lotniczej; łączność i radiolokacja; działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i efektywności ruchu lotniczego.
 • Lotnictwo cywilne – systemy rozrywki pokładowej dla linii lotniczych; ATM.
 • Innowacje w branży i komentarze nt. bieżących trendów w segmencie lotnictwa.

III. Bezpieczeństwo

 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa cywilnego: rozwiązania dla sektora publicznego
  i prywatnego.
 • Bezpieczeństwo publiczne – systemy informatyczne na rzecz ochrony granic, państwowych, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemy biometrycznej identyfikacji personalnej.
 • Bezpieczeństwo miejskie i rozwiązania smart city – dostępne narzędzia, trendy
  w rozwoju technologii informatycznych stosowanych w przestrzeni miejskiej.
 • Ochrona infrastruktury krytycznej z sektora energetyki, transportu, obiektów sportowych i rozrywkowych.
 • Cyberterroryzm – potencjalne zagrożenia i metody chronienia się przed nimi.