Debata ekonomiczna z udziałem Wiceministra Energii