Szanowni Goście!

 

Dzisiejsze wydarzenie, MBH Sp. z o.o. S.K. jest dokumentowane w formie reportażu fotograficznego lub video, informujemy więc, iż uczestnictwo w tym wydarzeniu wiąże się z udzieleniem jego organizatorowi, tj.: MBH Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Jana Pawła II nr 22,
oo-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661808, NIP: 5252697173, REGON: 366489463, zgody na rozpowszechnienie swojego wizerunku w relacjach z tego eventu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody prosimy o unikanie pozowanych zdjęć do kamery. 

 

Ponadto wskazujemy, iż wydarzenie ma charakter imprezy publicznej w rozumieniu art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z tym rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku stanowiącego fragment szerszej całości i utrwalonego w trakcie wydarzenia nie wymaga oddzielnej zgody.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MBH Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy al. Jana Pawła II nr 22, oo-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661808, NIP: 5252697173, REGON: 366489463.
 2. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być przekazane dla
  realizacji poniższego celu do firm realizujących relacje z eventu.
  3. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a, f  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 3. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne.
 4. Uczestnik eventu ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, oraz , prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Kantakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail marketing@managerbusinesshub.pl

 

Przyjmuję do wiadomości, że wejście na wydarzenie jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznałam/em się z treścią informacji udzielonych przez Administratora Danych.