Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osób fizycznych
Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą