Daniel Głowacz

Specjalizacja:
Ekspert ds bezpieczeństwa i samorządu terytorialnego
Doświadczenie:
25 lat
Email:
daniel.glowacz@managerbusinesshub.pl
Telefon:
601-211-225

Doświadczenie

W latach 1994 – 2016 pełnił służbę w Policji. Zakończył służbę jako Dyrektor Biura w Komendzie Głównej Policji w stopniu mł. Inspektora. Pracował także jako Naczelnik Ochrony Informacji Niejawnych, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych i cyberbezpieczeństwa w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (posiada dopuszczenie do informacji niejawnych wydane przez ABW).  Przez cztery lata był szefem zespołu ekspertów Parlamentarnego Zespołu ds. Służb Mundurowych w Sejmie. Były bezpartyjny radny Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy trzech kadencji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy i Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy. Prezes i Członek Zarządu organizacji pozarządowych. Ukończył m.in.Executive Master of Business Administration WSM – Apsley Business School of London ,Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie , Akademię Świętokrzyską – Zarządzanie Organizacją. Jest autorem publikacji z zakresu bezpieczeństwa.

Daniel Głowacz jest ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa a także samorządu terytorialnego.

I. Bezpieczeństwo

  • Bezpieczeństwo publiczne i biznesu – Metody i sposoby ochrony firmy
  • Ochrona infrastruktury krytycznej -plany ochrony , plany ciągłości działania
  • Ochrona informacji niejawnych -procedury , plany ochrony
  • Cyberbezpieczeństwo – potencjalne zagrożenia i metody chronienia się przed nimi , szczelność sieci firmy ( współpraca z niezależnymi międzynarodowymi specjalistami)

II Samorząd terytorialny

  • Współpraca z samorządem
  • bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej

III Współpraca z organizacjami pozarządowymi a biznesem 

  • corporate social responsibility – CSR
  • Eventy społeczne i patriotyczne
  • Współpraca z Polonią