kluza

Stanisław Kluza

ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, w 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006–2011).