Tomasz Chrabałowski

Specjalizacja:
Zarządzanie strategiczne, finanse, księgowość
Ekspert od:
Controlling finansowy i zarządczy
Doświadczenie:
24 lata
Email:
tomaszchrabalowski@gmail.com
Telefon:
503 35 26 30

Doświadczenie

Manager spółek z sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych Grup Kapitałowych oraz w zarządzaniu spółką z poziomu zarządu.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego, finansów i księgowości. Ekspert w zakresie controllingu finansowego i zarządczego, posiadający doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad całością procesów finansowych w spółkach o różnych profilach, w tym także tworzenie dokumentacji cen transferowych (TP). Twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych (VAT, CIT, ZUS) i zarządczych, standardów i procedur finansowych.

Posiada wiedzę z zakresu skutecznego wdrażania systemów finansowo-księgowych, BI, ERP i CRM poświadczone świadectwem Kwalifikacyjnym Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA, Stowarzyszenia Interim Managers i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.